PONAD 17,3 MLN PLN DOTACJI DLA GMINY ŚWIDNICA NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW!

Dwa projekty przygotowane przez zespół EffiCon dla Gminy Świdnica wybrane zostały do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

 

Tytuł projektuPoprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: SP w Pszennie, SP w Lutomi Dolnej, przedszkole w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15

Beneficjent: Gmina Świdnica

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0069/23

Całkowita wartość projektu: 17 691 418,53

Przyznana kwota dofinansowania: 14 027 696,84

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego

 

 

Tytuł projektuPoprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica

Beneficjent: Gmina Świdnica

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0068/23

Całkowita wartość projektu: 4 138 959,23

Przyznana kwota dofinansowania: 3 311 167,38

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego