PONAD 23,5 MLN PLN DOTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE ŚWIDNICA!!!

Dwa projekty przygotowane przez zespół EffiCon dla Gminy Miasto Świdnica wybrane zostały do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

 

Tytuł projektuTermomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6

Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0062/23

Całkowita wartość projektu: 16 998 128,68

Przyznana kwota dofinansowania: 11 502 419,21

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego

 

 

Tytuł projektuTermomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49

Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0061/23

Całkowita wartość projektu: 15 315 440,45

Przyznana kwota dofinansowania: 12 085 632,84

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego