Ponad 25 mln zł dotacji na radioterapię w Jeleniej Górze z udziałem EffiCon

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt w ramach Działania 6.2 RPO WD pt. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu zlokalizowanej w Jeleniej Górze” zajął V miejsce na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i wybrany został do dofinansowania.

Nr projektu RPDS.06.02.00-02-0082/16

Przygotowany dla: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Całkowita wartość projektu: 25.452.428,70 PLN

Kwota dofinansowania: 20.551.891,83 PLN.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Fili Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w Jeleniej Górze. Zakres projektu dotyczy budowy wraz z wyposażeniem Filii, co umożliwi świadczenie usług związanych z diagnostyką i radioterapią. Efektem projektu będzie zwiększenie dostępności i jakości do usług zdrowotnych.