PONAD 4,2 MLN PLN DOTACJI NA ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIASTA JELCZ – LASKOWICE JAKO TERENU ZIELONEGO!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Jelcz – Laskowice, uchwałą Nr 8765/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8642/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r., wybrany został do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT WrOF (nabór niekonkurencyjny nr FEDS.06.01-IZ.00-074/24). 

 

Tytuł projektu: Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony – Park Miejski w Jelczu-Laskowicach

Beneficjent: Gmina Jelcz – Laskowice

Nr projektu: FEDS.06.01-IZ.00-0003/24

Całkowita wartość projektu: 8.527.028,03 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 4.202.564,00 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,134425,uchwala-nr-8765vi24-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-20-maja-2024-r-w-sprawie-zmiany-uchwal.html