Dotacja i pierwsze miejsce w Działaniu 1.3 RPO WD dla Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej !!!

builders-1825689_1920Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego pozytywnie oceniły dwa przygotowane przez nasz Zespół wnioski w ramach nabór nr RPDS.01.03.01-IP.01-02-133/16 do Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne.

Pierwsze miejsca na listach projektów uzyskały napisane przez nas wnioski: 

Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców – OSI Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD)

Projekt pn.: „Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

  • Nr. projektu: RPDS.01.03.01-02- 0009/16
  • Przygotowany dla Gmina Miejska Kłodzko
  • Całkowita wartość projektu: 9 743 382,86 zł
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 6 427 536,89 zł

Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych – OSI Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD)

Projekt pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park w Bystrzycy Kłodzkiej (działka nr 272/4 i 272/5)”

  • Nr. projektu: RPDS.01.03.01-02-0015/16
  • Przygotowany dla Gminy Bystrzyca Kłodzka
  • Całkowita wartość projektu: 5 105 942,59 zł
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 303 300,96 zł

 

 

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/385-1-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-horyzontalny-osi.html