Dotacja w Działaniu 7.1

Uwaga uwaga !!! EffiCon znów zdobywa dofinansowanie dla swoich Klientów !!! 

fax-1889037_1920Tym razem przygotowane przez nas dwa projekty w ramach naboru RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16 do Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne- nabór na OSI otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WD 2014-2020

 

I miejsce listy rankingowej Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej zajął przygotowany przez nas projekt pn.: ” Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie”.

Jest to projekt partnerski 5 gmin w którym Liderem jest Gmina Kondratowice.

  • Nr. projektu: RPDS.07.01.01-02-0060/16
  • Przygotowany dla Gminy Kondratowice
  • Całkowita wartość projektu: 1 211 725,55 PLN
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 029 966,70 PLN

 

fax-1889065_1920

oraz przygotowany przez nas projekt wyróżniony do dofinansowania w ramach Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej pn. „Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematycznoprzyrodniczych i cyfrowych”

 

  • Nr. projektu: RPDS.07.01.01-02-0055/16
  • Przygotowany dla Gminy Miejskiej Kłodzko
  • Całkowita wartość projektu: 734 279,30 PLN
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 624 137,41 PLN

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/71-Inwestycje-w-edukacje-przedszkolna-podstawowa-i-gimnazjalna-711-Inwestycje-w-edukacje-przedszkolna-podstawowa-i-gimnazjalna-konkursy-horyzontalne-nabor-na-OSI-Infrastruktura-szkol-podstawowych-i-gimnazjalnych