Dofinansowanie dla DOLMED S.A. w Działaniu 3.2 RPO WD !!!

medical-sister-1780698_1920

Przygotowany przez nasz Zespół projekt spełniły kryteria wyboru projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020. Projekt otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

.

Szczegóły dotyczące projektu:

  • Projekt pn.: „Przebudowa I i II piętra z termomodernizacją budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu”
  • Numer wniosku: RPDS.03.02.00-02-0042/16
  • Przygotowany dla Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.
  • Całkowita wartość projektu wynosi 7 211 943,30 PLN
  • Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 743 417,74 PLN 

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/594-rozstrzygnieto-konkurs-wnioskow-o-dofinansowanie-konkurs-horyzontalny-3-2-a-b.html