Prawie 8 mln zł dotacji dla Powiatu Lubińskiego z udziałem EffiCon

Sukces w Działaniu 6.1  Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Przygotowane z naszym udziałem  projekty dla Starostwa Powiatowego w Lubinie   zajęły pierwsze i trzecie  miejsce  na liście rankingowej Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI) i zostały wybrane do dofinansowania. .cup-1010918_1920

  • Tytuły projektów
    • „Budowa placówki opiekuńczo–wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki opiekuńczo–wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie.
    • Budowa placówki opiekuńczo–wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie”

Więcej szczegółów na stronie: 

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2017/08/Lista-proj-które-spełniły-kryt.-wyboru-proj-i-uzyskały-kolejno-największą-l.pkt-z-wyróżn.-proj-wybranych-do-dofinansowania-LGOI.pdf

Życzymy Beneficjentowi sukcesów w realizacji projektów.