Prezent Mikołajkowy

christmas-1015324_1920HOHOHO  A czy Wy byliście grzeczni ?

Nasz zespół nawet bardzo! Czego efektem jest rewelacyjny wynik w naborze RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16 w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT AW.

.

Ze względu na dostępny limit alokacji do dofinansowania zostały wybrane 22 wnioski, których wartość całkowita wynosi 67 464 446,83 zł. Z czego wszystkie przygotowane przez nas projekty uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

.

Łącznie w ramach naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16 pozyskaliśmy

dla naszych klientów dofinansowanie w kwocie 14 295 379,64 zł!

.

christmas-1015350_1920

  • Nr. projektu – RPDS.03.03.04-02-0024/16, np.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”, Całkowita wartość projektu: 3 487 895,88 zł, Wartość dofinansowania: 2 883 388,34 zł
  • Nr. projektu – RPDS.03.03.04-02-0008/16, np.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda”, Całkowita wartość projektu: 1 795 714,69 zł, Wartość dofinansowania: 1 329 835,20 zł
  • Nr. projektu – RPDS.03.03.04-02-0015/16, np.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu”, Całkowita wartość projektu: 4 283 437,39 zł,  Wartość dofinansowania: 3 519 496,17 zł
  • Nr. projektu – RPDS.03.03.04-02-0005/16, np.: „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie”, Całkowita wartość projektu:1 701 743,39 zł, Wartość dofinansowania: 1 446 481,88 zł
  • Nr. projektu – RPDS.03.03.04-02-0021/16, np.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” , Całkowita wartość projektu: 3 153 607,53 zł, Wartość dofinansowania: 742 151,10 zł
  • Nr. projektu – RPDS.03.03.04-02-0013/16, np.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska – Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Remizy OSP w Bolesławicach, Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej”, Całkowita wartość projektu: 2 638 776,58 zł, Wartość dofinansowania: 2 160 216,87 zł
  • Nr. projektu – RPDS.03.03.04-02-0017/16, np.: ” Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej”,  Całkowita wartość projektu: 1 617 789,87 zł,  Wartość dofinansowania: 1 154 489,99 zł
  • Nr. projektu – RPDS.03.03.04-02-0006/16, np.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”  Całkowita wartość projektu: 1 246 258,93 zł, Wartość dofinansowania: 1 059 320,09 zł

 

Więcej szczegółów odnośnie naboru na stronie: 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-wraz-z-informacja-o-skladzie-kop-nr-naboru-rpds-03-03-04-ip-03-02-06616/