Projekt Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu zajął 1 miejsce – dotacja pond 29 mln zł !!!!

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt w ramach Działania 6.2 RPO WD pt. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Centrum Chorób Piersi (Breast Unit) oraz rozbudowę wraz z wyposażeniem Bloku Operacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu” zajął I miejsce na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i wybrany został do dofinansowania.

Nr projektu RPDS.06.02.00-02-0083/16

Przygotowany dla: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Całkowita wartość projektu: 43.510.821,68 PLN

Kwota dofinansowania: 29.780.327,74 PLN.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. rozbudowę Centrum Onkologii we Wrocławiu o Breast Unit – dział, który ma służyć profilaktyce, wykrywaniu i kompleksowemu leczeniu nowotworów piersi. Jako element rozbudowy Breast Unit realizowana będzie również rozbudowa bloku operacyjnego o salę operacyjną. W ramach projektu zaplanowano także zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Efektem projektu będzie zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnych oraz podniesienie ich jakości.