DWA PROJEKTY GMINY STOSZOWICE Z DOFINANSOWANIEM NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ!

Dwa projekty przygotowane przez zespół EffiCon dla Gminy Stoszowice wybrane zostały do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

 

Tytuł projektuTermomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedborowej 30 w Gminie Stoszowice

Beneficjent: Gmina Stoszowice

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0071/23

Całkowita wartość projektu: 1 381 621,20

Przyznana kwota dofinansowania: 1 105 296,96

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego

 

 

Tytuł projektuTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stoszowice zlokalizowanych Lutomierzu, Stoszowicach

Beneficjent: Gmina Stoszowice

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0072/23

Całkowita wartość projektu: 1 493 354,76

Przyznana kwota dofinansowania: 1 183 343,82

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego