Przedszkole w Marcinowicach dofinansowane z UE

logo_marcinowiceZ przyjemnością informujemy, że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie projektu dla Gminy Marcinowice, pn.„Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW” został pozytywnie oceniony oraz wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 sierpnia 2016 r. Projekt został bardzo wysoko oceniony i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej.

 

Projekt otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW. (Infrastruktura przedszkolna) – Nr. naboru RPDS.07.01.04-IP.03-02-043/15.

 

Więcej informacji na stronach:

 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-wraz-z-informacja-o-skladzie-kop-nr-naboru-rpds-07-01-04-ip-03-02-04315/

http://www.marcinowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1346:dofinansowanie-na-budow-przedszkola-przekazane&catid=42:rokstories