Rekord wartości projektu w Działaniu 1.1 !!!

green-2094275_1920
Przygotowany przez nasz Zespół projekt dla Politechniki Wrocławskiej o rekordowej wartości  niemal 104 MILIONÓW ZŁOTYCH został wybrany do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych – konkurs horyzontalny (Nr naboru RPDS.01.01.00-IZ.00-02-156/16). 

environment-1019748_1920Celem projektu jest utworzenie na Dolnym Śląsku, unikatowego na skalę europejską centrum badań i transferu technologii w aspekcie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii pochodzących z różnych źródeł, zgodnie z priorytetem jakim jest ochrona środowiska. Obejmuje stworzenie infrastruktury B+R dla 5 publicznych jednostek naukowych tj. Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydz. Chemicznego, Wydz. Elektroniki, Wydz. Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydz. Mechanicznego, stanowiących podstawowe jednostki organizacyjne Politechniki Wrocławskiej (PWr).

 

W ramach projektu wybudowany zostanie, w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych, obiekt badawczy GEO-3EM. Infrastruktura służyć będzie prowadzeniu prac B+R skoncentrowanych na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu, zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami Dolnego Śląska, tj. branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, ICT.

green-1966412_1920
Projekt pn.: „Kompleks GEO-3EM – ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA”

  • Nr. projektu: RPDS.01.01.00-02-0001/16
  • Przygotowany dla Politechniki Wrocławskiej
  • Całkowita wartość projektu: 103 877 528,45 zł
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 69 998 900,00 zł

 

Więcej na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-wzmacnianie-potencjalu-br-i-wdrozeniowego-uczelni-i-jednostek-naukowych/

http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/135-mln-zl-na-budowe-innowacyjnych-osrodkow-badawczych-na-dolnym-slasku/

http://wroclaw.onet.pl/135-mln-zl-na-budowe-osrodkow-badawczych-wroclawskich-uczelni/f0jbp9m

wielkanoc2024