Szkolenie SL2014

Mamy przyjemność zaprosić Państwa po raz kolejny na szkolenie, które odbędzie się w trzech terminach do wyboru 08.03, 09.03 lub 10.03 w godzinach od 9:00 do 15:30 w Hotelu InVite, przy ulicy Hubskiej 52-54 we Wrocławiu pn.:

.

big_stick_figure_presenter_meeting_400_clr_3268_20141114120614 (1)

„Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014”

.

Szkolenie prowadzone będzie w formule pozwalającej na efektywne zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu systemu SL2014, który służy do rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 2014 – 2020.

.

user_2951382_1b5d0b_huge

Szkolenie poprowadzi Pani Ingrid Szrajer, ekspertka Ministra Rozwoju w zakresie funduszy unijnych. Prowadząca odpowiada między innymi za ocenę wniosków o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020. Prowadziła kilkumiesięczny cykl szkoleń organizowanych w 2015 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w zakresie weryfikacji wydatków o płatność 2014-2020 w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014) dla pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących 2014-2020. Pani Ingrid Szrajer w przedmiotowym zakresie szkoliła również pracowników IZ RPO WD 2014-2020.  Jesteśmy przekonani, że atutem naszego szkolenia jest praktyczne doświadczenie oraz ekspercka wiedza prowadzącej.

thumb-1013968_1920.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o uzupełnienie formularza  zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://szkolenia.efficon.pl/  Wypełnione zgłoszenie należy wydrukować a następnie podpisane zgłoszenie należy zeskanować i wysłać na adres: szkolenia@efficon.pl w terminie do dnia 03.03.2017 do godz. 15:00.

.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do szybkiego zgłoszenia uczestnictwa. Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo rezerwacji miejsc na szkoleniu dotyczyć będzie podmiotów uczestniczących w programie „Europejski Urząd 2020 – Nowa Perspektywa”.

Więcej szczegółów w zaproszeniu: 

Zaproszenie na szkolenie SL2014 – EffiCon