Szkolimy efektywnie !!!


Rok 2016 obfitował nie tylko w sukcesy z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie, ale również w szkolenia w których uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli różnych instytucji z terenu Dolnego Śląska! 

discussion-1874792_1920

 

Szkolenia dotyczyły tematyki: 

Kluczowych elementów procesu realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020

oraz

„Najistotniejszych problemów w udzielaniu zamówień publicznych finansowanych z funduszy UE po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r.”

 

Aktywność uczestników w trakcie szkolenia ukazała naszemu zespołowi skalę nieprawidłowości, jaką wiąże się z realizacją projektów w nowej perspektywie. Z pewnością będziemy podejmować wspólne działania, dążące do minimalizacji tego zjawiska !

 

telephone-1460517_1280Dlatego nie bójcie się do nas pisać na adres: szkolenia@efficon.pl 
z pomysłami na szkolenia!!

Jednocześnie informujemy, że w pierwszym kwartale roku 2017 planujemy kolejne spotkanie szkoleniowe.

Jaka tematyka???

Dowiecie się niebawem…