Triumf w Działaniu 6.1 !

Przygotowany przez nas projekt w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF zajął II miejsce listy rankingowej !!!

play-stone-1744676_1920

.

Projekt pn.: „Budowa żłobka w ramach zespołu szkolnoprzedszkolnego wraz z przedszkolem, szkołą i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce”  przygotowany dla Gminy Kobierzyce, spełniły kryteria wyboru projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu wynosi 38 582 800,41 PLN,
wnioskowana kwota dofinansowania to 1 838 785,24 PLN. 

 

Więcej informacji na stronie: 

http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-rpds-06-01-02-iz-00-02-10116/