UCZESTNICY KLASTRA ENERGII ARES Z DOFINANSOWANIEM NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII!!!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla uczestników Klastra Energi Ares, uchwałą nr 4323/VI/21 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), nabór nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 wybrany został do dofinansowania.

 

LIDER PROJEKTU:

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

PARTNERZY:

Gmina Kudowa -Zdrój

Gmina Radków

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Gmina Międzylesie

Gmina Kłodzko

Gmina Lewin Kłodzki

Gmina Lądek – Zdrój

Gmina Szczytna

Gmina Stronie Śląskie

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – Zdroju spółka z o.o.

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko

Powiat Kłodzki

 

Tytuł projektu: „CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES’’

Beneficjent: Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

Nr projektu: RPDS.03.01.00-02-0002/21

Całkowita wartość projektu: 9.126.302,12 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 6.773.829,74 zł

Więcej szczegółów na stronie:

 

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1644-rozstrzygniecie-konkursu-nr-rpds-03-01-00-ip-01-02-388-20.html