Wiosenne łowy w Działaniu 4.3 !!!

white-male-1856143_1920

Zespół EffiCon wspólnie z Fundacją Bente Kahan upolował dofinansowanie dla projektu pn.: „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9”.

.

Projekt spełnił kryteria wyboru i został wyróżniony do dofinansowania w ramach Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF.

.

  • Nr. projektu: RPDS.04.03.02-02-0007/16
  • Przygotowany dla Fundacji Bente Kahan
  • Całkowita wartość projektu: 3 069 483,89 PLN
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 608 538,56 PLN

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-4-3-2-dziedzictwo-kulturowe-zit-wrof/