Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w Powiecie Świdnickim

Znalezione obrazy dla zapytania powiat świdnicki
Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez nas projekt pn.: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach”  przygotowany dla Powiatu Świdnickiego, został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania w dniu 30 sierpnia 2016 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

Projekt otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla  Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.4 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AW (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących) – Nr naboru RPDS.07.02.04-IP.03-02-081/16.

 

Pracownicy naszej firmy dla przedmiotowego Projektu opracowali analizę finansową i ekonomiczną.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-wraz-z-informacja-o-skladzie-kop-nr-naboru-rpds-07-02-04-ip-03-02-08116/