Zdobyliśmy podium w ramach Działania 3.4 !!!

 

Tym razem przygotowane przez nas trzy projekty w ramach naboru nr RPDS.03.04.01-IZ.00-02-128/16 – OSI do Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI,  zdobyły podium i otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WD 2014-2020

sport-1014008_1920
II miejsce listy rankingowej
 Obszaru Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) zajął przygotowany przez nas projekt pn.:  ”Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i dworca PKP w Wołowie ”

 • Nr. projektu: RPDS.03.04.01-02-0016/16
 • Przygotowany dla Gminy Wołów
 • Całkowita wartość projektu: 5 814 857,11 PLN
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 961 999,56 PLN

 


III miejsce listy rankingowej
 Obszaru Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) zajął przygotowany przez nas projekt pn.: ”Poprawa komunikacji w centrum Wołowa ”

 • Nr. projektu: RPDS.03.04.01-02-0017/16sport-1014009_1920
 • Przygotowany dla Gminy Wołów
 • Całkowita wartość projektu: 1 469 077,75 PLN
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 191 645,38 PLN

 

II miejsce listy rankingowej Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) zajął przygotowany przez nas projekt pn.: ”Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka”

 • Nr. projektu: RPDS.03.04.01-02-0011/16
 • Przygotowany dla Gminy Miejskiej Kłodzko
 • Całkowita wartość projektu: 3 047 736,98 PLN
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 877 246,01 PLN

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-4-1-wdrazanie-strategii-niskoemisyjnych-konkursy-horyzontalne-nabor-na-osi-typ-a-c/