download-1002802_1920

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończyła studia o kierunku: Zarządzanie i Marketing na Wydziale Gospodarki Narodowej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z doradztwem gospodarczym i zarządzaniem projektami, które zdobyła pracując we wrocławskich firmach consultingowo-doradczych. Potwierdzeniem jej wysokiej wiedzy w zakresie zarządzania projektami jest uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu APM Group™ „PRINCE2® Foundation” oraz certyfikatu Zentrale Mittelstufenprüfung Instytutu Goethego, który poświadcza znajomość języka niemieckiego na zaawansowanym poziomie.

Posiada bardzo duże doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych (ponad. 200 projektów) z programów unijnych regionalnych i ogólnopolskich (PHARE, SPO WKP 2004-2006, ZPORR, RPO, POIG, PROW, POIŚ, POKL), ze środków krajowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, System Zielonych Inwestycji – GIS) oraz Funduszy norweskich i EOG.

Prowadziła projekty kluczowe, których wartość całkowita wynosiła ponad 100 mln PLN. Ponadto zajmowała się rozliczaniem projektów oraz opracowaniem różnych dokumentów strategicznych oraz biznesplanów i analiz inwestycyjnych.

Obsługuje bardzo szeroki wachlarz klientów z całej Polski m.in. uczelnie wyższe, jednostki B+R, parki technologiczne i przemysłowe, agencje rozwoju, organizacje pozarządowe, JST, podmioty publiczne, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe i wiele innych.

Inspirują ją projekty trudne i pionierskie, które wymagają kreatywności i stanowią „wyzwanie” dla eksperta. Potwierdzeniem jej fachowości są pozyskane przez nią środki finansowe dla klientów i ich zadowolenie.
Wielokrotnie pisane przez nią projekty zajmowały pierwsze miejsca na listach rankingowych!

W EffiCon jako Koordynator ds. klientów kluczowych zajmuje się kontaktami z klientami oraz partnerami biznesowymi, sprawuje nadzór merytoryczny nad obsługą projektów – od wstępnej oceny, aż po wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotację wraz z niezbędnymi załącznikami. Potrafi sprawnie zarządzać zespołem konsultantów i podwykonawców w zakresie prowadzenia i opracowania projektu.