money-1015301_1920

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ukończył studia o kierunku: Finanse Przedsiębiorstw i Instytucji Samorządowych. Następnie ukończył studia podyplomowe z Analiz Finansowych i Zarządzania Wynikami oraz studia podyplomowe z Zarządzania w Służbie Zdrowia. Ponadto uczestniczył w licznych szkoleniach poświęconych tematyce Funduszy Unijnych jak i Analiz Finansowych i Ekonomicznych.

Z tematyką funduszy unijnych, analiz finansowych oraz ekonomicznych związany jest od 2009 r.

Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie sporządzania analiz dla projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z wykorzystaniem funduszy unijnych. Opracował wiele biznes planów oraz innych analiz np. związanych z optymalizacją przedsiębiorstwa, wyceną przedsiębiorstwa, restrukturyzacją przedsiębiorstwa. W swoim dotychczasowym doświadczaniu zawodowym opracował kilkanaście kompletnych wniosków i studiów wykonalności niezbędnych podczas aplikowania o środki z zewnętrznych funduszy oraz rozliczył i zarządzał kilkunastoma projektami.

W roku 2016 został powołany na eksperta w dziedzinie „Analiza ekonomiczno-finansowa”
przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nasz Ekspert proponuje Państwu profesjonalne opracowania z zakresu:

  •  analiz finansowych i ekonomicznych niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne,
  •  oceny efektywności projektu,
  •  oceny obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  •  optymalizacji przedsiębiorstwa,

Poza tym oferuje Państwu profesjonalne tworzenie biznes planów na potrzeby:

  • pozyskania kredytu inwestycyjnego,
  • pozyskania inwestora zewnętrznego,
  • pozyskania dotacji unijnej,
  • własne Klienta.