System informatyczny

 1. System do zgłaszania projektów jest oparty na technologii webowej tzn. działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej i tylko pod warunkiem dostępu do internetu. System będzie działał również na urządzeniach mobilnych takich jak np. smartfony. System nie będzie działał w trybie off line tzn. bez dostępu do internetu.
 2. Każdej  gminie  zostały oddelegowane odrębne konta. Link do konta systemie znajduje się w zakładce logowanie
 3. Wprowadzenie projektu do systemu będzie możliwe dopiero po wpisaniu właściwego adresu internetowego (patrz pkt. 2) oraz podaniu hasła (tokenu).  Token pełni rolę identyfikatora dla projektu i z tego powodu nie są wymagane tzw. loginy. Listę tokenów przekażemy  osobie wskazanej do kontaktów Nie można przekazywać tokenów osobom nieuprawnionym.
 4. Ponieważ większość przeglądarek zapisuje tokeny w tzw. plikach cookies, bezwzględnie przed rozpoczęciem wprowadzania projektów należy wyczyścić pliki cookies. Krótki film poglądowy prezentujący jak to zrobić znajduje się pod tym linkiem . Dobrym rozwiązaniem jest włączenie przed  wprowadzaniem do systemu projektu przeglądarki w tryb  „in cognito”, który nie zapisuje plików cookies. Krótki film poglądowy prezentujący jak to zrobić znajduje się pod tym linkiem
 5. Jeżeli po wprowadzeniu adresu pojawia się strona do logowania, a po wpisaniu tokenu pojawia się komunikat „Nieprawidłowy kod. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z autorem kwestionariusza” proszę sprawdzić, czy token został prawidłowo wpisany, a najlepiej  skopiować go z arkusza  xls i wkleić go w pole przeglądarki. Jeżeli błąd będzie się pojawiał w dalszym ciągu prosimy o kontakt z EffiCon.
 6. Po zakończeniu pracy  nad projektem i powrocie do pracy pod tym samym tokenem (hasłem) może pojawić się komunikat, że możliwe będzie zalogowanie do systemu po 5 minutach. W związku z tym należy odczekać 5 minut i ponownie logować się do systemu. Jednocześnie  proszę  zwrócić uwagę czy token projektu nie jest używany dwukrotnie w tym samym czasie (np. przez inną osobę na innym komputerze lub w innej zakładce tej samej przeglądarki). W takiej sytuacji nie będzie możliwości zalogowania ponieważ jeden token może być używany w tym samym czasie jeden raz.
 7. Należy w przekazanym przez EffiCon zestawieniu tokenów (pliku xls)  przypisywać każdemu tokenowi  informacje identyfikujące go z  projektem . Może to być np. jego tytuł. Pozwoli to w przypadku konieczności weryfikacji projektu we współpracy z EffiCon na sprawne odnalezienie projektu w systemie. Ponadto poprawa już zgłoszonego projektu będzie możliwa tylko po ponownym zalogowaniu się do systemu z wykorzystaniem tokenu.
 8. Po prawidłowym zalogowaniu można  przystąpić do wypełniania formularza projektu.
 9. Punkty do wypełnienia zostały zgrupowane na kolejnych jego stronach. Wszystkie punkty formularza wymagają wypełnienia. Formularz projektu należy wypełniać zgodnie z instrukcją zamieszoną przy każdym punkcie.
 10. Przejście między stronami formularza jest możliwe dzięki dostępnym opcjom „wstecz” i „dalej”. Opcja „wstecz” umożliwia powrót do wypełnionych już punktów znajdujących się na wcześniejszych stronach formularza  w celu ich ponownej edycji. Przejście „dalej”, tj. do kolejnej strony formularza, możliwe jest jedynie w przypadku poprawnego wypełnienia wszystkich punktów wyszczególnionych na stronie formularza. W przypadku wyboru opcji „dalej”, gdy jednocześnie jakiś punkt strony formularza  nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, pojawi się komunikat o tym informujący.
 11. W każdym momencie wypełniania formularza istnieje możliwość zapisania jego aktualnego stanu wypełnienia poprzez wybór opcji „odłóż na później” – następuje przekierowanie do strony, na której udostępniany jest link (należy go skopiować do schowka i zapisać np. w pliku word), który umożliwia powrót do formularza projektowego w celu dokończenia jego wypełniania.
 12. W górnej części każdej strony formularza znajduje się wskaźnik pokazujący aktualny % stan jego wypełnienia. Po wypełnieniu wszystkich punktów formularza projektowego i upewnieniu się, że wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe i kompletne, w celu jego przesłania należy wybrać opcję „wyślij”, która dostępna jest na jego ostatniej stronie.
 13. Tylko te formularze projektowe, dla których zostanie zrealizowana procedura „wyślij”, zostaną zapisane w systemie (dane pojawią się w systemie najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym).
 14. Po przesłaniu formularza projektowego do systemu można go nadal modyfikować. W tym celu należy ponownie zalogować się do systemu za pomocą tokenu przypisanego do projektu, dokonać w nim zmian i ponownie wysłać do systemu. Skorygowane dane pojawią się w systemie  pod warunkiem realizacji procedury „wyślij” najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym.
 15. Po wysłaniu formularza projektowego do systemu można go pobrać w formie pdf., co zalecamy.  Pobrane pdf-y prosimy wydrukować i zarchiwizować. 
 16. Formularz projektu należy wypełniać zgodnie z instrukcjami podanymi  przy każdym polu formularza.  Proszę zwrócić uwagę, że budżet projektu należy podać  w liczbach całkowitych w tys. PLN stosując matematyczne zasady zaokrąglania.  Dla przykładu projekt o wartości 1 350 560 PLN należy zapisać 1 351.