„EffiCon Sp. z o.o.” sp. k.

Siedziba: ul. Awicenny 14, 54-611 Wrocław

NIP: 8943066790,  KRS:  0000577668, REGON: 362594298

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000577668, Kapitał zakładowy Spółki – 5.000,00 PLN.


882 838 869

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Temat

Treść wiadomości