GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE Z DOTACJĄ NA TERMOMODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Kąty Wrocławskie, uchwałą nr 8583/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny w ramach postępowania dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków EFRR, wybrany został do dofinansowania w ramach programu FEDS 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (nabór nr FEDS.02.01-IZ.00-042/23).

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Nr projektu: FEDS.02.07-IZ.00-0031/23

Całkowita wartość projektu: 2.457.314,76 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.827.886,31 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,133884,uchwala-nr-8583vi24-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-r-w-sprawie-zatwierdz.html