GMINA STRZELIN Z DOFINANSOWANIEM NA OCHRONĘ PRZYRODY I KLIMATU – SZLAKI ROWEROWE NA OBSZARACH CHRONIONYCH!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Strzelin, uchwałą nr 8539/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny w ramach postępowania dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków EFRR, wybrany został do dofinansowania w ramach programu FEDS 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku Działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu Typ 2.7.D Zrównoważone szlaki rowerowe dotyczące kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie (nabór nr FEDS.02.07-IZ.00-056/23).

 

Tytuł projektu: Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych

Beneficjent: Gmina Strzelin

Nr projektu: FEDS.02.07-IZ.00-0001/24

Całkowita wartość projektu: 1.179.901,63 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 943.921,29 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

Ogłoszenie o naborze konkurencyjnym FEDS.02.07-IZ.00-056/23 – szlaki rowerowe na obszarach chronionych | Serwis programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (funduszeuedolnoslaskie.pl)