PONAD 3,29 MLN DOFINANSOWANIA DLA GMINY STRZELIN NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUROPATNIKU!!!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Strzelin, uchwałą nr 8583/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny w ramach postępowania dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków EFRR, wybrany został do dofinansowania w ramach programu FEDS 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (nabór nr FEDS.02.01-IZ.00-042/23).

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Beneficjent: Gmina Strzelin

Nr projektu: FEDS.02.07-IZ.00-0026/23

Całkowita wartość projektu: 4.397.373,77 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 3.298.030,33 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,133884,uchwala-nr-8583vi24-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-r-w-sprawie-zatwierdz.html