GMINA STRZELIN Z DOFINANSOWANIEM NA BUDOWĘ ODCINKA STRZELIN – KRZEPICE „CYKLOSTRADY DOLNOŚLĄSKIEJ”!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Strzelin został pozytywnie oceniony i wybrany  do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 5.2 Kultura i turystyka Typ projektu: 5.2.B Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego (nabór nr FEDS.05.02-IZ.00-055/23).

 

Tytuł projektu: Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” odcinek Strzelin – Krzepice na dawnym nasypie kolejowym

Beneficjent: Gmina Strzelin

Nr projektu: FEDS.05.02-IZ.00-0001/24

Całkowita wartość projektu: 2.011.727,50 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.609.382,00 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

Ogłoszenie o naborze konkurencyjnym FEDS.05.02-IZ.00-055/23 – infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego | Serwis programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (funduszeuedolnoslaskie.pl)