PONAD 10 MLN PLN DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ „CYKLOSTRADY DOLNOŚLĄSKIEJ” W GMINIE ŻMIGRÓD!!!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Żmigród został pozytywnie oceniony i wybrany  do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 5.2 Kultura i turystyka Typ projektu: 5.2.B Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego (nabór nr FEDS.05.02-IZ.00-055/23).

 

Tytuł projektu: Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” – rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo – zachodniej części gminy Żmigród

Beneficjent: Gmina Żmigród

Nr projektu: FEDS.05.02-IZ.00-0002/24

Całkowita wartość projektu: 13.527.564,54 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 10.822.051,63 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

Ogłoszenie o naborze konkurencyjnym FEDS.05.02-IZ.00-055/23 – infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego | Serwis programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (funduszeuedolnoslaskie.pl)