100 % DOFINANSOWANIA NA POPRAWĘ CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY ZIĘBICE!!!

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Ziębice wybrany został do dofinansowania w ramach konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nabór nr FERC.02.02-CS.01-001/23.

 

Tytuł projektu: Cyberbezpieczna Gmina Ziębice

Beneficjent: Gmina Ziębice

Nr projektu: FERC.02.02-CS.01-001/23/1184

Całkowita wartość projektu: 847.500,80 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 847.500,80 zł

 

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad