Całe podium nasze !

Zdobyliśmy wszystkie miejsca na podium w naborze RPDS.07.01.04-IP.03-02-076/16 do Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW ! 

Na pierwszych trzech miejscach listy rankingowej do dofinansowania zostały wybrane projekty przygotowane przez nasz zespół ! Z czego 2 projekty zajęły ex aequo II miejsce z taką samą ilością punktów!

dok1

  • I MIEJSCE – Projekt nr: RPDS.07.01.04-02-0009/16, pn.: „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”, wnioskodawca Gmina Świdnica, wartość projektu: 16 883 190,72 PLN, wartość dofinansowania: 6 313 598,57 PLN

 

  • II MIEJSCE – Projekt nr: RPDS.07.01.04-02-0008/16, pn.: „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gminazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”, wnioskodawca Gmina Nowa Ruda, wartość projektu: 3 379 678,83 PLN, wartość dofinansowania: 1 213 061,23 PLN;

 

  • II MIEJSCE – Projekt nr: RPDS.07.01.04-02-0011/16, pn.: „Budowa sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej”, wnioskodawca Gmina Jaworzyna Śląska, wartość projektu: 10 141 397,75 PLN, wartość dofinansowania: 5 812 649,68 PLN;

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-ktore-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-rr-naboru-rpds-07-01-04-ip-03-02-07616/