Zaproszenie na szkolenie – Nowelizacja PZP

 

big_stick_figure_presenter_meeting_400_clr_3268_20141114120614-1Jak donoszą statystyki, nieprawidłowo przeprowadzone zamówienia publiczne to jedna z najczęstszych przyczyn dotkliwych korekt w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.  W nowym okresie programowania tj. w latach 2014 – 2020 nałożono na beneficjentów dodatkowe wymagania w tym zakresie, a modyfikacja ustawy wprowadziła w systemie zamówień publicznych liczne zmiany na przykład tzw. jednolity europejski dokument zamówienia.

.

W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pn.: „Najistotniejsze problemy w udzielaniu zamówień publicznych finansowanych z funduszy UE po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r.”, którego celem będzie przygotowanie beneficjentów do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie ze znowelizowanymi zapisami ustawy Pzp. Zdobyta wiedza pozwoli Państwu uniknąć korekt finansowych bądź zwrotu części dofinansowania.

zespol-grafika

.

Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Karwatowicz, który wspólnie z firmą „EffiCon Sp. z o.o.” sp. k. skutecznie wspiera beneficjentów w zakresie stosowania zasady konkurencyjności, korekt finansowych i zamówień publicznych. Atutem naszego szkolenia jest praktyczne doświadczenie oraz ekspercka wiedza prowadzącego w zakresie funduszy europejskich i zamówień publicznych.

.

Szkolenie odbędzie się 15.12.2016 tj. czwartek w godzinach od 9:00 do 16:00

w Hotelu InVite, przy ulicy Hubskiej 52-54 we Wrocławiu.

.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego podpisanego przez upoważnioną osobę na adres: szkolenia@efficon.pl w terminie do dnia 30.11.2016 do godz. 15:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do szybkiego zgłoszenia udziału.

.

Pobierz formularz zgłoszeniowy