Szanse na dotacje dla MŚP!!!

Uwaga Przedsiębiorcy !!! 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła, aż 4 konkursy na dotacje unijne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Lokalnych Grup Działania. 

time-1013622_1920

.

W ramach konkursów dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na zwiększeniu międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

.hourglass-1468474_1280

Warto wejść do gry, ponieważ
w puli jest aż 46 377 189,90 zł !!!

.

Pamiętajcie zostało mało czasu!  Zainteresowanych przedsiębiorców zachęcamy do kontaktu.  telephone-1460517_1280

.

Termin składania wniosków mija o godzinie 15.00 dnia 28.02.2017 r !

PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE NR. NABORU
1 Przedsiębiorstwa i innowacje 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Schemat 1.4 B
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli
biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian
organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw
RPDS.01.04.02-IP.01-02-216/16
1 Przedsiębiorstwa i innowacje 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Schemat 1.4 B
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz
zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji
przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu
/internacjonalizacji przedsiębiorstwa
RPDS.01.04.02-IP.01-02-218/16
1 Przedsiębiorstwa i innowacje 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.1
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”
Schemat 1.4 B
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych
modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjnoprocesowych
przedsiębiorstw
RPDS.01.04.01-IP.01-02-215/16
1 Przedsiębiorstwa i innowacje 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.1
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”
Schemat 1.4 B
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych
modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji
przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju
eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa
RPDS.01.04.01-IP.01-02-217/16