FIRMA MEDIC Sp. z o.o. Z DOFINANSOWANIEM NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla firmy MEDIC Sp. z o.o. wybrany został do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.4 Transformacja gospodarcza, Typ 9.4.A Inwestycje MSP, nabór nr FEDS.09.04-IP.01-013/23.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności MEDIC sp. z o.o. poprzez dywersyfikację świadczonych usług, w tym z użyciem innowacyjnego rezonansu magnetycznego
Beneficjent: MEDIC Sp. z o.o.
Nr projektu: FEDS.09.04-IP.01-0057/23
Całkowita wartość projektu: 7.681.196,26 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 3.456.538,31 zł

Więcej szczegółów na stronie:
https://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2023/05/FEDS.09.04-IP.01-013_23-lista_ocena_merytoryczna-090124.pdf