100 % DOFINANSOWANIA NA POPRAWĘ CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA!!!

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda wybrany został do dofinansowania w ramach konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nabór nr FERC.02.02-CS.01-001/23.

 

Tytuł projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

Beneficjent: Gmina Miejska Nowa Ruda

Nr projektu: FERC.02.02-CS.01-001/23/0507

Całkowita wartość projektu: 850.000,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 850.000,00 zł

 

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad