GMINA GŁUSZYCA Z DOFINANSOWANIEM NA ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI!

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Głuszyca wybrany został do dofinansowania w ramach w ramach konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nabór nr FERC.02.02-CS.01-001/23.

 

Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca

Beneficjent: Gmina Głuszyca

Nr projektu: FERC.02.02-CS.01-001/23/0208

Całkowita wartość projektu: 690.462,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 672.012,00 zł

 

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad