GMINA RADKÓW UZYSKAŁA 100 % DOFINANSOWANIA NA ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA!

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Radków wybrany został do dofinansowania w ramach w ramach konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nabór nr FERC.02.02-CS.01-001/23.

 

Tytuł projektu: Cyberbezpieczna Gmina Radków

Beneficjent: Gmina Radków

Nr projektu: FERC.02.02-CS.01-001/23/1476

Całkowita wartość projektu: 702.238,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 702.238,00 zł

 

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad