PROJEKT JM Park Sp. z o.o. UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE W NABORZE KONKURENCYJNYM FEDS!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla JM Park Sp. z o.o. wybrany został do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.4 Transformacja gospodarcza, Typ 9.4.A Inwestycje MSP, nabór nr FEDS.09.04-IP.01-013/23.

Tytuł projektu: Multisensoryczna przygoda w sercu dżungli
Beneficjent: JM Park Sp. z o.o.
Nr projektu: FEDS.09.04-IP.01-0053/23
Całkowita wartość projektu: 3.947.882,81 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1.444.347,36 zł

Więcej szczegółów na stronie:
https://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2023/05/FEDS.09.04-IP.01-013_23-lista_ocena_merytoryczna-090124.pdf