15 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Z PONAD 16 MLN DOFINANSOWANIA NA WYMIANĘ PIECÓW

Projekt  „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”  przygotowany przez Zespół EffiCon dla Lidera projektu Gminy Miasto Świdnica oraz Gmin Partnerskich: Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Nowa Ruda Miejska, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych oraz Żarów,  otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla  Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) wyłącznie projekty w formule grantowej, nabór nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie emisji kominowej pyłów i redukcję CO2 oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Tytuł projektu„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 

Beneficjent:  Gmina Miasto Świdnica

Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0008/19

Całkowita wartość projektu: 24.212.601,37 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 16.840.999,95 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=52540&dstr=1&txt=cnBkcy4wMy4wMy4wNC1pcC4wMy0wMi0zMjgvMTg=