DOTACJA DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NA PROJEKT BADAWCZO-ROZWOJOWY

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Politechniki Wrocławskiej, uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego, 2014-2020 nr 2873/VI/20 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych – konkurs horyzontalny, otrzymał dofinansowanie w ramach naboru RPDS.01.01.00-IZ.00-02-380/20. W ramach dofinansowania powstanie Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa (Wroclaw Digital Factory, WDF).

 

Tytuł projektu: „Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa (Wroclaw Digital Factory, WDF)”

Beneficjent: Politechnika Wrocławska

Nr projektu: RPDS.01.01.00-02- 0003/20

Całkowita wartość projektu: 66.712.039,32 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 33.857.684,98 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-01-01-00-iz-00-02-3/

wielkanoc2024