DOTACJA NA OŚRODEK KULTURY O ZNACZNIE PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE MILICZ

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Milicz uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, nabór RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18 ogłoszony przez DIP, Typ 3.3 C: Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

 

 

Tytuł projektu:Rozbudowa budynku ośrodka kultury o łącznik i salę kinowo – widowiskową z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu jako przykład publicznej inwestycji w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej

Beneficjent: Gmina Milicz

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0009/19

Całkowita wartość projektu: 6.709.943,65zł

Przyznana kwota dofinansowania: 5.248.838,39zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1353-wyniki-oceny-merytorycznej-konkursu-3-3-1-c-330-18.html