JESTEŚMY RÓWNIEŻ SKUTECZNI W DZIAŁANIU 6.1!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego  (Uchwała nr 4100/V/17) dwa projekty przygotowane przez nasz Zespół wybrane zostały do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.06.01.04-IP.03-02-172/16 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW (SCHEMAT D Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, treningowe i wspierane skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; SCHEMAT E: Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne).

Tytuł projektu: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie”

Nr projektu: RPDS.06.01.04-02-0001/17

Całkowita wartość projektu: 1.087.043,47 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 592.662,31 zł

Tytuł projektu: „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie górnym Nr 12 na mieszkania socjalne”

Nr projektu: RPDS.06.01.04-02-0002/17

Całkowita wartość projektu: 1.315.748,22 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 711.442,33 zł

Całkowita wartość opracowanych przez nas projektów wynosi 2.402.791.69 zł

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania to 1.304.104.64 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-poddzialanie-6-1-4-inwestycje-w-infrastrukture-spoleczna-zit-aw-schemat-d-remont-przebudowa-i-wyposazenie-infrastruktury-zdegradowanych-budynkow-w-celu/