KARKONOSKI KLASTER ENERGII Z DOFINANSOWANIEM NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII!!!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Członków Karkonoskiego Klastra Energi, uchwałą nr 4323/VI/21 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), nabór nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 wybrany został do dofinansowania.

LIDER:

Gmina Stara Kamienica

 

PARTNERZY:

Gmina Jeżów Sudecki

Gmina Janowice Wielkie

Gmina Podgórzyn

Gmina Mysłakowice

Gmina Piechowice

Gmina Miasto Szklarska Poręba

Gmina Miejska Kowary

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach

BIOEN Maciej Klempouz

 

Tytuł projektu: „BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW KARKONOSKIEGO KLASTRA ENERGII’’

BeneficjentGmina Stara Kamienica

Nr projektu: RPDS.03.01.00-02-0004/21

Całkowita wartość projektu: 9.126.078,73 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 6.931.054,33 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

 

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1644-rozstrzygniecie-konkursu-nr-rpds-03-01-00-ip-01-02-388-20.html