KOLEJNY PROJEKT DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII WYBRANY DO DOFINANSOWANIA!!!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII, uchwałą nr 5846/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 września 2022 r. został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 12 REACT EU – Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 12.1 Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19 (Nr naboru RPDS.12.01.00-IZ.00-02-435/22).

 

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do badań obrazowych w zakresie onkologii

Beneficjent: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Nr projektu: RPDS.12.01.00-02-0017/22

Całkowita wartość projektu: 17.004.000,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 17.000.000,00  zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-12-01-00-iz-00-02-435-22-05-09-2022-r-oraz-informacja-o-skladzie-komisji-oceny-projektow/