PROJEKT FIRMY GRANITE VON STRIEGAU SP. Z O.O. NA PODIUM !!!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Granite Von Striegau Sp. z o.o., uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 55/VI/18 z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, otrzymał dofinansowanie w ramach naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/18, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP, Poddziałanie 1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) plasując się na 3 miejscu listy ocenionych projektów.

 

Tytuł projektu: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych przez Granite Von Striegau Sp. z o.o.”

Beneficjent: Granite Von Striegau

Nr projektu: RPDS.01.05.02-02-0042/17

Całkowita wartość projektu: 2.108.932,17 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 546.950,70 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,47700,idmp,619,r,r