Zmieniamy świat na lepsze!

building-1816262_1920Firma EffiCon we współpracy z Gminą Miejską Nowa Ruda przygotowała w ramach Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.4 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW, projekt pn.: „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Droga Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie”.

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej miasta Nowa Ruda dzięki usprawnieniu układu komunikacyjnego oraz zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 386. stretch-out-1825704_1920

.

nr projektu: RPDS.05.01.04-02-0001/16,
Całkowita wartość projektu: 15 384 508,63 zł,
Wartość dofinansowania: 8 695 500,00 zł 

.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/informacja-o-projekcie-wybranym-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-rpds-05-01-04-ip-03-02-11116/

wielkanoc2024