„APTEKA ARNICA” H.ZALEGA, I.BRYCH-ZALEGA Z DOFINANSOWANIEM NA ZAKUP RUCHOMYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH!!!

 

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla „APTEKA ARNICA” H.ZALEGA, I.BRYCH-ZALEGA SPÓŁKA JAWNA, uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5648/VI/22 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP), (Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), nabór nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-426/21.

 

Tytuł projektu: ZAKUP RUCHOMYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZ „APTEKA ARNICA” H.ZALEGA, I.BRYCH-ZALEGA SPÓŁKA JAWNA

Beneficjent: „APTEKA ARNICA” H.ZALEGA, I.BRYCH-ZALEGA SPÓŁKA JAWNA

Nr projektu: RPDS.01.05.02-02-0028/21

Całkowita wartość projektu: 429.762,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 244.230,60  zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-os-priorytetowa-1-przedsiebiorstwa-i-innowacje-dzial-5/