DOTACJA W RAMACH DZIAŁANIA 4.4

EffiCon po raz kolejny zdobywa dofinansowanie dla swoich Klientów!

Tym razem przygotowany przez nasz Zespół projekt w ramach naboru RPDS.04.04.04-IP.03-02-203/16 dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej) został wybrany do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Chronimy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie

Nr projektu: RPDS.04.04.04-02-0005/17

Beneficjent: Gmina Świdnica

Całkowita wartość projektu: 911.176,29 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 416.513,34 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/aktualizacja-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania-poddzialanie-4-4-4-ochrona-i-udostepnianie-zasobow-przyrodniczych-zit-aw-schemat-e-projekty-dotyczace-wykorzystania-i-udo/