E-USŁUGI PUBLICZNE W GMINACH: RADKÓW, TWARDOGÓRA I MIEJSKIEJ KŁODZKO

Opracowane przez zespół EffiCon projekty dla trzech gmin: Radkowa, Twardogóry i Gminy Miejskiej Kłodzko, w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (numer naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17) uchwałą nr 5498/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. wybrane zostały do dofinansowania i przyznano łącznie ponad 5,5 mln zł dofinansowania.

Tytuł projektu„Rozwój e-usług na terenie gminy Radków

Beneficjent: Gmina Radków

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0014/17

Całkowita wartość projektu: 637.780,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 531.975,93 zł

Więcej szczegółów na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=44518&idmp=619&r=

 

Tytuł projektu„E – Twardogóra”

Beneficjent: Gmina Twardogóra

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0050/17

Całkowita wartość projektu: 3.279.033,30 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2.766.791,06 zł

Więcej szczegółów na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=44518&idmp=619&r=

 

Tytuł projektu„Budowa innowacyjnych e -usług w Gminie Miejskiej Kłodzko”

Beneficjent: Gmina Miejska Kłodzko

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0012/17

Całkowita wartość projektu: 2.741.331,62 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2.330.131,88 zł

Więcej szczegółów na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=44518&idmp=619&r=