GPR – pozytywna ocena !!!


fax-1920874_1920Do szanownego grona 13 pozytywnie ocenionych Lokalnych Programów Rewitalizacji Gmin z Województwa Dolnośląskiego, dołączył właśnie Gminny Program Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój !!!

 

GPR został pozytywnie oceniony w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji( lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Oceniający nie zgłosili żadnych uwag do Programu !!!


Nasz zespół opracował już Programy Rewitalizacji dla gmin takich jak: Kąty Wrocławskie, Świdnica, Trzebnica, Mieroszów, Nowa Ruda, Świebodzice, Bielawa, Kłodzko, Radków, Ścinawa, Kondratowice, Jaworzyna Śląska, Borów, Szczawno-Zdrój. 

 

Więcej szczegółów na stronie :

http://rpo.dolnyslask.pl/archiwum-pozytywnie-zweryfikowanych-wykazow-programow-rewitalizacji/